ตัวต่อ ที่กั้นประตู ที่กั้นบันได ที่กั้นเด็ก ขนาด 30cm

  • สำหรับใช้เพิ่มขนาดความกว้างของประตูกั้นเด็ก
  • ขนาด 30cm